Cover The Shoulder


Ihram ki Chadar pahennay ki Kefiyet
Ihram ki Chadar pahennay ki Kefiyet
kia muhrim k liye donu kandhay dhanpna afzal hai ya bahalat Ihram aik kandha nanga rakhna afzal hai?

Tags : ihram, muhrim, kandhay dhanpna, cover the shoulder
How to wear the upper garment Known as Rida' for Ihram
How to wear the upper garment Known as Rida' for Ihram
Is it better for the Muhrim to cover the two shoulders or to uncover one of them during the Ihram?

Tags : ihram, muhrim, kandhay dhanpna, cover the shoulder

� Previous 1 Next �


Book Publisher Saudi Arab

http://www.dar-us-salam.com/
POBOX: 11416 Saudi Arab
Phone: 0096614043432
Email: riyadh@dar-us-salam.com
Book Publisher Pakistan

http://www.darussalampk.com/
36 Lower Mall, Lahore
Phone: 00924237324034 Email:info@darussalampk.com